• Home
  • /
  • Rola magnezu

ROLA MAGNEZU

ZESPÓŁ ADHD

Ciekawe spostrzeżenia dotyczące stosowania magnezu w nadpobudliwości ruchowej z niedoborem uwagi (ADHD) przedstawili Kozielec i Starobrat w 1997 roku.

Stężenia magnezu badano we włosach, surowicy i erytrocytach u 116 dzieci w wieku 9-12 lat z rozpoznanym ADHD. U 95% z nich wykryto niedobór magnezu, który był następnie uzupełniany w diecie. Suplementacja magnezem istotnie zmniejszyła objawy choroby, w tym przypadku nadreaktywność ruchową.

MAGNEZ A ALKOHOLIZM

Niedobór magnezu jest powszechnie spotykanym objawem u nałogowych alkoholików. Krótkotrwała (6 tygodniowa) suplementacja magnezu poprawia funkcję komórek wątroby, poziom elektrolitów w surowicy i siłę mięśni u nałogowych alkoholików.

Czyli: U przewlekłych alkoholików niedobór magnezu uwarunkowany jest niedostateczną podażą i wchłanianiem oraz znacznie zwiększoną utratą tego pierwiastka przez nerki. Dlatego też suplementacja magnezem jest wskazana w alkoholizmie.

MAGNEZ A CUKRZYCA

Magnez bierze udział w utrzymaniu homeostazy glukozy. U osób zdrowych wzrost stężenia glukozy we krwi związany jest ze zmniejszeniem stężenia magnezu i odwrotnie – zmniejszenie stężenia glukozy wiąże się ze wzrostem stężenia magnezu. Jest to związane z tym, iż insulina zachowuje się bezpośrednio i pośrednio jako hormon oszczędzający magnez. Jej niedobór zmniejsza wchłanianie magnezu, jego penetracje do tkanek miękkich i reabsoprcję nerkową.

Ułatwia przemieszczanie magnezu w komórce i zwiększa jego dopływ do komórek, w przeciwieństwie do adrenaliny, która ułatwia odpływ magnezu z komórek. Insulina ułatwia przemieszczenie się magnezu z przestrzeni zewnątrzkomórkowej do wewnątrzkomórkowej. Ponadto wydzielanie insuliny z komórek β wysp trzustkowych wymaga obecności magnezu. Badania wielu autorów wykazały niedobór magnezu w przebiegu cukrzycy, zarówno typu I, jak i typu II. Hipomagnezemia w przebiegu cukrzycy jest przykładem niedoboru wskutek wypłukania.

U chorych na cukrzycę ulega zaburzeniu metabolizm magnezu. Insulina zwiększa przechodzenie magnezu, podobnie jak potasu do wnętrza komórek. W czasie leczenia insuliną należy pamiętać o uzupełnianiu nie tylko magnezu, ale i potasu. Przewlekła utrata magnezu w cukrzycy może przyczynić się do powikłań naczyniowych i sercowych. Produkty Asmag® mogą być przyjmowane przez diabetyków.

MAGNEZ DLA KOBIET W CIĄŻY

Magnez w czasie ciąży i laktacji ma szczególne znaczenie. Ciąża to okres zwiększonego zapotrzebowania na ten pierwiastek. Kobiety w ciąży wybierając produkt z magnezem, powinny kierować się jego bezpieczeństwem i dobrą przyswajalnością. Leki z grupy Asmag® zawierają wodoroasparaginian magnezu, będący chelatem o średniej mocy – ma on wyższość nad połączeniami nieorganicznymi, czyli chlorkami i tlenkami, ponieważ ułatwia wchłanianie magnezu i nie powoduje działań niepożądanych. U kobiet, które w ciąży przyjmowały magnez zauważono:

  • lepszy przebieg ciąży,
  • mniej narodzin wcześniaków,
  • mniej zatruć ciążowych.

Czemu odpowiedni poziom magnezu w czasie ciąży jest tak ważny?

Wyniki doświadczeń i obserwacje procesów fizjologicznych zachodzących podczas ciąży dowiodły, że dla prawidłowego rozwoju płodowego wskazana jest suplementacja związkami mineralnymi, przede wszystkim magnezem i wapniem. Magnez w ciąży ma szczególne znaczenie, gdyż prawidłowy rozwój płodu zależy w dużej mierze od zaspokajania przez matkę dobowego zapotrzebowania na ten pierwiastek.

Magnez, zaraz obok wapnia, fosforu i cynku jest minerałem niezbędnym do prawidłowego rozwoju kości. W chwili urodzin w organizmie noworodka znajduje się około 750 mg magnezu, z czego 60% – w kościach. Niedobór magnezu w ciąży może spowodować niebezpieczne zmniejszenie tej liczby. Okresem, w którym następuje maksymalny przyrost minerałów w ustroju płodu jest trzeci trymestr ciąży. W tym czasie stężenie magnezu w osoczu płodu jest wyższe niż w osoczu matki, a ponadto we krwi płodu występuje większy odsetek magnezu w postaci zjonizowanej.

Magnez w ciąży – przeciwdziałanie niedoborowi w okresie ciąży i laktacji

W warunkach prawidłowego rozwoju w pierwszych miesiącach po urodzeniu zwiększa się ilość magnezu w ustroju o około 3 mg na dobę. Zawartość magnezu w organizmie matki musi zapewnić dziecku odpowiedni przepływ minerałów przez łożysko, a następnie – poprzez mleko. W szczytowym okresie laktacji do mleka wydzielane jest aż około 25 mg magnezu na dobę. Stężenie to obniża się po 3-6 miesiącach po urodzeniu. Niedobór magnezu w ciąży i w okresie laktacji odbija się więc negatywnie na zdrowiu dziecka zarówno przed porodem, jak i po nim.

Niedobór magnezu w ciąży – czym grozi?

Poprzez badania kliniczne i eksperymenty udowodniono, że ciąża jest stanem fizjologicznej hipomagnezemii. Oznacza to, że w czasie ciąży magnez znajduje się w deficycie. Spadek poziomu magnezu u kobiet ciężarnych powinien być zatem kompensowany doustną suplementacją. U kobiet w okresie ciąży i laktacji niedostateczna podaż magnezu, jak również innych minerałów, powoduje zwiększenie ryzyka wystąpienia osteoporozy. Nieliczne jak dotąd badania nad wpływem składu diety na metabolizm i zawartość magnezu w mleku matki sugerują, że stosowana dieta nie ma istotnego wpływu na skład minerałów w mleku. Decydując się na suplementację doustną magnezu należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Magnez a zespół napięcia przedmiesiączkowego

Niedobór magnezu jest poważnym zagrożeniem w czasie ciąży, jednak również pozostałym kobietom w wieku rozrodczym grożą nieprzyjemne konsekwencje niedoboru magnezu. U zdrowych kobiet w okresie rozrodczym występują powtarzające się w każdym cyklu menstruacyjnym zmiany stężenia jonów magnezu oraz stosunku wapnia do magnezu. Wysokie stężenie jonów magnezu we krwi występuje w fazie folikukularnej, czyli części cyklu poprzedzającej owulację. Znaczący statystycznie spadek stężenia magnezu stwierdzono w czasie owulacji, najniższy poziom osiąga w fazie lutealna, czyli od owulacji do krwawienia miesięcznego.

Stosunek jonów magnezu do jonów wapnia zaczyna wzrastać w czasie owulacji, a następnie kontynuowany jest w fazie lutealnej. Zmiana stężenia jonów magnezu i wapnia obserwowana w czasie cyklu menstruacyjnego może mieć znaczący wpływ na przewodnictwo nerwowo-mięśniowe i układ krążenia, a także powodować występowanie objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego.

Rola magnezu w czasie menopauzy

Bardzo ważne jest również dostarczanie organizmowi odpowiedniej dawki magnezu w okresie menopauzy. W tym czasie na skutek wahania stężenia hormonów organizmie kobiety zachodzi szereg zmian fizjologicznych. Z zachwianiem równowagi hormonalnej powoduje szereg dolegliwości, takich jak nadmierna potliwość, uczucie zmęczenia, drażliwość i kłopoty z zasypianiem. Magnez pomaga łagodzić te objawy – reguluje napięcie ścian naczyń krwionośnych, wpływa na wyrównanie zaburzeń elektrolitowych, łagodzi też objawy psychiczne – uczucie napięcia i drażliwości czy depresję. Niedobór magnezu w okresie menopauzy, podobnie jak w czasie ciąży, może być czynnikiem ryzyka pojawienia się osteoporozy. Magnez wchodzi w skład hydroksyapatytu, czyli minerału kości, który stanowi aż 60-70% masy kości. Suplementacja magnezem może więc skutecznie chronić przed uszkodzeniem ich tkanki.

MAGNEZ A MIAŻDŻYCA

Jony magnezu poprzez udział w syntezie ATP wpływają na obniżenie poziomu całkowitego cholesterolu, jak i jego frakcji miażdżycotwórczej LDL oraz TG (trójglicerydy) przeciwdziałając rozwojowi miażdżycy. Podawanie preparatów magnezu obniża stężenie cholesterolu i trójglicerydów w surowicy.

MIGRENY

Pozytywny efekt suplementacji magnezu wykazuje się w profilaktyce migreny. W wyniku badań stwierdzono, że liczba dni z objawami migreny oraz ilość leków używanych w celu łagodzenia objawów była znamiennie niższa w grupie suplementowanej. Magnez ma dobry profil tolerancji, a skuteczność jego stosowania została opisana w kilku badaniach klinicznych. W jednym z nich oceniano rolę doustnej suplementacji magnezu w zmniejszeniu częstości i nasilenia migrenowych ataków bólu głowy.Stwierdzono w nim, że istotnemu zmniejszeniu uległa częstość i czas trwania ataków bólowych oraz ilość leków stosowanych objawowo. Dwa inne badania potwierdziły również skuteczność doustnej postaci magnezu w profilaktyce migreny. Magnez znalazł również swoje zastosowanie w migrenie związanej z cyklem menstruacyjnym (60% kobiet doświadcza migreny w okresie miesiączkowania), w leczeniu bólów głowy u kobiet ciężarnych oraz u dzieci.

MAGNEZ A CIŚNIENIE TĘTNICZE

Niedobór magnezu poprzez wpływ na jony wapnia powoduje zwiększenie aktywności skurczowej mięśni gładkich ściany naczyń (nadciśnienie). Dlatego wskazane jest przyjmowanie preparatów magnezowych przy problemach z nadciśnieniem. Uważa się, że magnez może odgrywać znaczącą rolę w modulacji ciśnienia krwi, ze względu na zdolność do obniżania oporu obwodowego.

W niezależnie przeprowadzonych badaniach klinicznych wykazano, że u 15% pacjentów z nadciśnieniem tętniczym występuje niedobór magnezu. Przyczyną takiego stanu może być niedostateczna podaż minerałów z pokarmem lub z wodą pitną. Powiązanie pomiędzy niskim spożyciem minerałów (magnezu, wapnia i potasu) a występowaniem nadciśnienia tętniczego krwi potwierdzono w serii badań obserwacyjnych przeprowadzonych w USA.

MAGNEZ A NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

Niedobór magnezu jest główną przyczyną występowania groźnych zaburzeń rytmu i nagłych zgonów.
Dlatego też warto wspomóc leczenie preparatem magnezowym.

MAGNEZ A ODPORNOŚĆ

Magnez odgrywa ważną rolę w procesach immunologicznych organizmu, zwłaszcza w zakresie odporności humoralnej. Niedobór magnezu zwiększa podatność na zakażenia, ponieważ zwalnia syntezę przeciwciał.W trosce o właściwe funkcjonowanie układu odpornościowego całej swojej rodziny warto przyjmować Asmag®.

MAGNEZ A OSTEOPOROZA

Magnez odgrywa znaczącą rolę w homeostazie mineralnej kości. Deficyt magnezu może grozić wystąpieniem postmenopauzalnej osteoporozy. Dlatego wskazane jest przyjmowanie preparatów magnezowych.

Suplementacja magnezem promuje kształtowanie struktury kostnej poprzez aktywację osteoblastów i inaktywację osteoklastów, osłabia także resorpcję kości. Pozytywne efekty działania suplementowanego magnezu pozwalają na jego zastosowanie w prewencji osteoporozy.

MAGNEZ A SCHORZENIA PRZEWODU POKARMOWEGO

Liczne schorzenia przewodu pokarmowego upośledzające wchłanianie magnezu (wymioty, biegunki, uszkodzenie kosmków jelitowych, które może być między innymi spowodowane przewlekłymi kuracjami antybiotykowymi) prowadzą do niedoborów magnezu. Niektórzy ludzie mają też wrodzony defekt wchłaniania magnezu.

Niedobór magnezu powoduje zaburzenia perystaltyki, kurcze i kolki jelitowe. Dlatego warto przyjmować preparaty z magnezem profilaktycznie, aby zadbać o właściwe funkcjonowanie przewodu pokarmowego lub w celu uzupełnienia niedoboru magnezu po, np. zakończonej kuracji antybiotykowej.

MAGNEZ A STRES

Ze względu na to, że magnez jest jonem niemal całkowicie wewnątrzkomórkowym odgrywa również rolę w mechanizmach adaptacyjnych w razie różnorodnych sytuacji stresowych, dotyczących układu nerwowego, jak i całego organizmu. Niedobór magnezu sprzyja uwalnianiu katecholamin i kortykosterydów, tzw. „hormonów stresu”.

Nadmiar uwalnianych katecholamin w warunkach stresu powoduje rozpad tłuszczów, a wydzielające się wolne kwasy tłuszczowe wiążą magnez w nierozpuszczalne, bioniedostępne kompleksy. Dlatego wskazana jest suplementacja magnezem u osób narażonych na stres.

MAGNEZ A ZABURZENIA RYTMU SERCA

Niedobór magnezu powoduje:
– przyspieszenie czynności serca,
– tendencje do występowania zaburzeń rytmu serca (częstoskurcz, migotanie przedsionków i komór).

Magnez może być skutecznym lekiem uzupełniającym tradycyjną terapię zaburzeń rytmu serca.

MAGNEZ A ZAWAŁ SERCA

Wzawale serca występuje hipomagnezemia (stan obniżonego poziomu magnezu w organizmie) wywołana pobudzeniem adrenergicznym w czasie stresu zawałowego. Pobudzenie układu renina-angiotensyna-aldosteron powoduje wzmożone wydalanie magnezu i potasu. Dlatego u osób z ryzykiem wystąpienie zawału serca wskazane jest przyjmowanie produktów magnezowych.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania,
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania,
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.