• Home
  • /
  • Fundusze Unijne

Fundusze Unijne

Projekt pn. „Prace badawczo-rozwojowe nad nowym lekiem Asmag B6 FORTE” nr RPWP.01.02.00-30-0012/19 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

 Beneficjent:  ZAKŁAD CHEMICZNO – FARMACEUTYCZNY „FARMAPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie produktu leczniczego posiadającego w składzie cytrynian magnezu oraz witaminę B6 o nazwie Asmag B6 FORTE.

W ramach projektu zaplanowano również rozwój infrastruktury B+R poprzez zakup aparatury laboratoryjnej służącej do celów działalności B+R.

Całkowita wartość projektu: 931 400,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 620 000,00 PLN

Projekt realizowany w miejscowości Poznań (ul. Święty Wojciech 29, 61-749 Poznań)