Notice: Undefined variable: tlo in /farmapol/wp-content/themes/farmapol_nowy/page.php on line 12
  • Home
  • /
  • Fundusze Unijne

Fundusze Unijne

Projekt pn. „Prace badawczo-rozwojowe nad nowym lekiem Asmag B6 FORTE” nr RPWP.01.02.00-30-0012/19 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

 Beneficjent:  ZAKŁAD CHEMICZNO – FARMACEUTYCZNY „FARMAPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie produktu leczniczego posiadającego w składzie cytrynian magnezu oraz witaminę B6 o nazwie Asmag B6 FORTE.

W ramach projektu zaplanowano również rozwój infrastruktury B+R poprzez zakup aparatury laboratoryjnej służącej do celów działalności B+R.

Całkowita wartość projektu: 931 400,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 620 000,00 PLN

Projekt realizowany w miejscowości Poznań (ul. Święty Wojciech 29, 61-749 Poznań)

 

Projekt: Dotacje na Kapitał Obrotowy (działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój)

Opis projektu: Dotacja z POIR na kapitał obrotowy

Cel projektu: Utrzymanie i prowadzenie działalności Zakładu Chemiczno – Farmaceutycznego „FARMAPOL” Sp. z o.o. przez okres 3 miesięcy

Wartość projektu: 239 723,31 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 239 723,31 PLN

                          

 

Produkty