Zincas Forte®

(Zinci hydroaspartas)
27 mg jonów cynku
tabletki