Notice: Undefined variable: tlo in /farmapol/wp-content/themes/farmapol_nowy/page.php on line 12
 • Home
 • /
 • Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zachowanie poufności danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy nasz Użytkownik wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych, a także sposoby i cele gromadzenia plików cookies.

 1. Definicje:

Serwis – strona internetowa pod adresem: www.farmapol.pl;

Użytkownik – osoba odwiedzająca serwis internetowy www.farmapol.pl;

Właściciel serwisu internetowego pod adresem www.farmapol.pl – Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne z siedzibą w Poznaniu (61-749), ul. Święty Wojciech 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000064076, przez SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP 77891313529, REGON 631067961 , kapitał zakładowy: 2 000 000,00 złotych, opłacony w całości („Administrator”). zwany też dalej FARMAPOL.

  1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym również danych osobowych, uzyskanych poprzez stronę Serwisu przez FARMAPOL, który jest Administratorem Danych Osobowych.
  2. Dane osobowe są przetwarzane przez FRMAPOL zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”).
  3. FARMAPOL za pomocą strony Serwisu może gromadzić niektóre spośród następujących danych dotyczących Użytkownika:

a) informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu, o tym kiedy, z jakiego adresu IP i w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony Serwisu;

b) informacje techniczne o urządzeniach, z których korzysta Użytkownik, żeby uzyskać dostęp do Serwisu oraz inne informacje techniczne;

c) rejestracji sesji Użytkownika w Serwisie, w tym dane kliknięć w określone elementy, ruch wskaźnika myszy i dane dotyczące scrollowania strony;

d) wszelkie inne dane, które Użytkownik przekazuje za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej.

  1. Podane przez Użytkownika dane osobowe (jednocześnie wskazujemy, że już w samym adresie e-mail Użytkownika mogą pojawić się dane, które mają lub mogą mieć charakter danych osobowych), mogą być wykorzystywane jedynie w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie dotyczące produktów, współpracy, działalności FARMAPOL – podstawą prawną przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika lub prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a i f) RODO)

b) przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego (podstawą prawną przetwarzania jest ciążący na FARMAPOL obowiązek prawny – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

c) prowadzenia procesu rekrutacyjnego – zgodnie z właściwymi przepisami, tj. Kodeksu pracy, jeśli Użytkownik ubiega się o stanowisko na podstawie umowy o pracę i Kodeksu cywilnego jeśli ubiega się o stanowisko na podstawie umowy cywilnoprawnej. Niektóre z danych Użytkownika przetwarzane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub na podstawie zgody Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a i f) RODO.

d) obsługi zgłoszeń reklamacyjnych – prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie dotyczące produktów, współpracy, działalności FARMAPOL, przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego, prowadzenia procesu rekrutacji lub obsługi zgłoszeń reklamacyjnych. W relacjach umownych podanie danych osobowych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane pod warunkiem, że FARMAPOL ma prawnie uzasadniony interes, a interes ten jest nadrzędny w stosunku do interesów i podstawowych praw Użytkownika. Jeśli uzasadniony prawnie interes FARMAPOL dotyczący przetwarzania i przechowywania danych Użytkownika nie jest nadrzędny w stosunku do jego interesów i praw podstawowych, dane nadal mogą być przetwarzane i przechowywane, jeśli jest to wymagane przez prawo. W takich przypadkach dane mogą być przechowywane tylko w celu spełnienia wymagań przepisów prawnych. Okres przechowywania informacji o Użytkowniku zależy od rodzaju uzyskanych informacji. FARMAPOL zachowa dane osobowe Użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Po upływie tego czasu FARMAPOL usunie lub zanonimizuje dane osobowe Użytkownika Jeśli nie jest to możliwe (na przykład informacje zostały zapisane w archiwach kopii zapasowych), wówczas dane osobowe zostaną wyizolowane od dalszego przetwarzania aż do możliwości usunięcia, jeżeli będzie to prawnie i technicznie możliwe.
 2. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą (1) jedynie upoważnieni pracownicy FARMAPOL i upoważnione osoby działające na zlecenie FARMAPOL, a także (2) podmioty działające na zlecenie i w imieniu FARMAPOL, tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne FARMAPOL (ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, systemy informatyczne stosowane przez FARMAPOL), (3) organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy państwowe i inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy, (4) biegli rewidenci i inni doradcy profesjonalni.
 3. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
 4. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, które są jego integralną częścią. Nieodłącznym elementem Serwisu są np. banery reklamowe, na których FARMAPOL może promować swoje usługi i produkty bądź inne treści o charakterze reklamowym.
 5. W każdym czasie Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: daneosobowe@farmapol.pl. Jeżeli mimo naszego wsparcia Użytkownik uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa.
 7. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Co to są pliki cookies? Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze smartfonie czy innym urządzeniu , zwanym dalej „Urządzeniem końcowym”, które pozwalają zapamiętać przepływ informacji między serwisem internetowymi i przeglądarką. Spełniają one szereg funkcji, które mają wpływ na wygodę przeglądania stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Do czego wykorzystuje się pliki cookies? Pliki cookies służą do obserwacji zachowań Użytkownika na stronie internetowej, dzięki czemu możemy ułatwić mu poruszanie się po stronie internetowej. Służą również do zapamiętywania preferencji Użytkownika, co może być wykorzystywane przy wyświetlaniu mu odpowiednio dopasowanych treści redakcyjnych. Dane podane przez Użytkownika, lub zbierane automatycznie wykorzystuje się w celu:
 3. a) prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu,

  b) monitorowania stanu sesji,

  c) dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji Użytkownika,

  d) analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Serwisu.

  1. Jakiego rodzaju pliki cookies są używane? W ramach serwisu www.farmapol.pl, zwanego dalej „Serwisem” stosowane są następujące pliki:
  2. a) Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron Serwisu, umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie.

   b) Cookies trwałych – pozostają na Urządzeniu końcowym po odwiedzeniu Serwisu, co oznacza, że witryna może zapamiętać ustawienia użytkownika, kiedy odwiedza Serwis. Dzięki temu strona staje się dla Użytkownika łatwiejsza w nawigacji i zapamiętuje jego preferencje. Tego rodzaju plilki przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies bądź do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

   c) Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają między innymi określenie preferencji Użytkownika i tym samym wyświetlanie mu odpowiednich reklam na stronach partnerów zewnętrznych. Służą również do pomiaru ruchu na danej stronie internetowej.

   1. Jak zablokować obsługę plików cookies? Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych umożliwia zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika, należy dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zmiana ustawień przeglądarki może jednak spowodować ograniczenia w funkcjonowaniu strony i korzystaniu z jej zasobów.
   2. Co jeszcze trzeba wiedzieć? Podczas korzystania przez Użytkownika ze Serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies oraz pliki cookies do następujących dostawców: Google Analytics, Facebook oraz mogą być zapisywane w logach serwera.
   3. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze / innym urządzeniu końcowym w celach określonych w niniejszej polityce cookies.

Produkty